👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

پرسشنامه رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 34

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

پرسش¬نامه رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار دارای چهار مولفه است و برای سنجش آن از پرسشنامه استاندارد 28 آیتمی دنیس (سوالات 1 الی 21) و از روش پنج درجه¬ای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.

پرسشنامه اعتماد به رهبر

جهت سنجش اعتماد به رهبر از پرسشنامه 6 آیتمی سندجایا و پکرتی(2010) استفاده شده است که سه مولفه را با روش پنج درجه¬ای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) اندازه گیری می¬کند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره تجزیه و تحلیل تصمیم گیری پاورپوینت پاورپوینت فصل 7شیمی معدنی1 تحقیق در مورد ساختمان هوشمند تحقیق میدان مغناطیسی زمین تحقیق مطالب علمی فیزیک 7ص