👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقيق کيفي و آميخته

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش تحقيق کيفي و آميخته

فرمت فایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی} تعداد اسلاید:423اسلاید

چکیده ای از متن:

اصالت تحصلي

اثبات گرايي

پسا اثبات گرايي

پارادايم اثبات گرايي

مفروضه اصلي آن است که واقعيت را مي توان از طريق عملياتي کردن فرايند عيني تحقيق، بدون آلوده شدن با ارزش هاي محيطي کشف کرد

پارادايم پسا اثبات گرايي

ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين امر اذعان مي کند که نمي توان فرايند پي بردن به واقعيت راکاملا“ به طور عملياتي کرد و واقعيت را شناخت.

روش هاي تحقيق مورد استفاده شامل روش هاي آزمايشي، شبه آزمايشي و سايرروش هاي کمي است که در ان متغيرهاي ناخواسته را مي توان کنترل يا حذف کرد.

ديدگاه انتقادي

مفروضه اصلي آن است که واقعيت مادي و مستقل از ذهن انسان است اما اذعان مي کند که هرگز نمي توان آن را به طور عيني و کامل شناخت.

روش تحقيق مورد استفاده شامل شيوه هايي مانند اقدام پژوهي و قوم نگاري انتقادي است که از طريق مشارکتي انجام مي شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آخرت گرایی پاورپوینت استانداردهاي انتقال اطلاعات بر روي كانال مشترك و مديريت كانال پاورپوینت در مورد پیشگیری از اعتیاد در مدارس دانلود پاورپوینت شناخت کسر جلسه پنجم تحقیق نظام پيشنهادها ميزان بهره وري در مجموعه مديريتي