👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشياء در كارگاه‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشياء در كارگاه‌ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 39 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

ساختمان ‌ و نگهداري ‌

ماده ‌ 1 : به طور كلي ‌ در بالابرها نكات ‌ زير بايد رعايت ‌ شود.

الف ‌ - قسمت ‌ هاي ‌ مختلف ‌ بدنه ‌ و وسايل ‌ انتقال ‌ نيرو و ساير لوازم ‌ داراي ‌ استقامت ‌ كامل ‌ مكانيكي ‌ بوده ‌ و از جنس ‌ مرغوب ‌ ساخته ‌ شده ‌ و مقاومت ‌ مكانيكي ‌ آنها به ‌ تصويب ‌ مقام ‌ صلاحيت دار رسيده ‌ باشد.

ب ‌ - دستگاه ‌ بايد در همه ‌ حال ‌ (چه ‌ در موقع ‌ كار و چه ‌ در توقف ‌ ) بازديد و نگهداري ‌ شده ‌ و در تعمير آن ‌ دقت ‌ كافي ‌ مبذول ‌ گردد.

ج ‌ - هر روز توسط ‌ متصدي ‌ دستگاه ‌ مورد بازديد قرار گرفته ‌ و حداقل ‌ هفته ‌ اي ‌ يك بار به ‌ وسيله ‌ متخصص ‌ مربوطه ‌ كه ‌ مسؤوليت ‌ كلي ‌ و فني ‌ آن ‌ را به عهده ‌ دارد دقيقاً بازرسي ‌ شود.

نشان ‎ دادن ‌ ظرفيت ‌ مجاز

ماده ‌ 2 : حداكثر ظرفيت ‌ مجاز بالابر بايد از طرف ‌ كارخانه ‌ سازنده ‌ به طور مشخص ‌ و خوانا در روي ‌ هر دستگاه ‌ نوشته ‌ شده ‌ باشد.

ممنوعيت ‌ بلند كردن ‌ بار اضافه ‌ بر ظرفيت ‌

ماده ‌ 3 : در تمام ‌ بالابرها بلند كردن ‌ بار بيش ‌ از ظرفيت ‌ مجاز ممنوع ‌ است ‌ مگر هنگام ‌ آزمايش ‌ دستگاه ‌ .

ماده ‌ 4 : هميشه ‌ بايستي ‌ بار به ‌ طور ملايم ‌ بالا و پايين ‌ آورده ‌ شود به ‌ طوري ‌ كه ‌ در شروع ‌ بلند ‎ كردن ‌ يا حين ‌ پايين ‌ آوردن ‌ و توقف ‌ ضربه ‌ اي ‌ به ‌ دستگاه ‌ وارد نگردد.

پيچ ‌ و مهره ‌ ها

ماده ‌ 5 : در دستگاه ‌ هاي ‌ بالابر كليه ‌ پيچ ‌ و مهره ‌ هاي ‌ اتصال ‌ بايد طوري ‌ ساخته ‌ و حديده ‌ و قلاويز شده ‌ باشند كه ‌ طول ‌ پيچ ‌ در هر يك ‌ كافي ‌ بوده ‌ و در صورت ‌ لزوم ‌ بتوان ‌ مهره ‌ ها را محكم ‌ نمود. همچنين ‌ پيچ ‌ و مهره ‌ هاي ‌ قطعات ‌ متحرك ‌ بايد توام ‌ با واشرهاي ‌ فنري ‌ و غيره ‌ باشد تا از شل ‌ شدن ‌ مهره ‌ جلوگيري ‌ بعمل ‌ آيد.

قطر استوانه ‌ نگهدارنده ‌ كابل ‌ هاي ‌ بالابر

ماده ‌ 6 : قطر استوانه ‌ هاي ‌ نگهدارنده ‌ كابل ‌ نبايد كمتر از 30 برابر قطر كابل ‌ باشد به شرط ‌ اين كه ‌ لااقل ‌ مساوي ‌ سيصد برابر قطر كلفت ‌ ترين ‌ سيم ‌ كابل ‌ باشد، ولي ‌ ارجح ‌ است ‌ كه ‌ قطر استوانه ‌ مزبور مساوي ‌ 450 برابر ضخيم ‌ ترين ‌ سيم ‌ كابل ‌ در نظر گرفته ‌ شود.

ماده ‌ 7 : دو سر استوانه ‌ نگهدارنده ‌ كابل ‌ بايد داراي ‌ لبه باشد به ‌ طوري ‌ كه ‌ حداقل ‌ بلندي ‌ اين ‌ لبه ‌ ها كمتر از 5/2 برابر قطر كابل ‌ مربوطه ‌ نباشد.

فصل ‌ دوم ‌ - كليات ‌

آيين ‌ نامه ‌ حفاظتي ‌ وسايل ‌ حمل ‌ و نقل ‌ و جابجاكردن ‌ مواد و اشياء در كارگاه ‌ ها

ماده ‌ 8 : لبه ‌ دو سر استوانه ‌ هاي ‌ نگهدارنده ‌ كابل ‌ بايد به ‌ طور مؤثر و مطمئن ‌ به ‌ استوانه ‌ مربوطه ‌ محكم ‌ شده ‌ باشد.

تجهيزات ‌ الكتريكي ‌

ماده ‌ 9 : كليه ‌ تجهيزات ‌ الكتريكي ‌ دستگاه ‌ هاي ‌ بالابر بايد با آيين ‌ نامه ‌ هاي ‌ حفاظتي ‌ وسايل ‌ و تأسيسات ‌ الكتريكي ‌ مطابقت ‌ نمايد.

حداكثر بالابردن ‌ بار

ماده ‌ 10 : در بالابرهايي ‌ كه ‌ با موتور الكتريكي ‌ كار مي ‌ كنند بايد وسائلي ‌ تعبيه ‌ شده ‌ باشد تا هنگامي ‌ كه ‌ بار به ‌ حداكثر ارتفاع ‌ پيش ‌ بيني ‌ شده ‌ رسيد بتواند به ‌ طور خودكار محرك ‌ الكتريكي ‌ را از كار بيندازد.

ترمزهاي ‌ حفاظتي ‌

ماده ‌ 11 : بالابرها بايد داراي ‌ ترمزهاي ‌ حفاظتي ‌ باشند و اين ‌ ترمزها بايد طوري ‌ تعبيه ‌ و محاسبه ‌ شده ‎ باشد كه ‌ بتواند باري ‌ معادل ‌ يك ‌ برابرونيم ‌ ظرفيت ‎ مجاز بالابر را نگهداري ‎ نمايد.

طناب ‌ هاي ‌ فرمان ‌ براي ‌ بالابرهايي ‌ كه ‌ از پايين ‌ هدايت ‌ مي ‌ شوند

ماه ‌ 12 : طناب ‌ هاي ‌ فرمان ‌ در بالابرهايي ‌ كه ‌ از پايين ‌ هدايت ‌ مي ‌ شوند (اعم ‌ از بالابرهاي ‌ الكتريكي ‌ و بادي ‌ ) بايد داراي ‌ جداكننده ‌ مخصوص ‌ باشند كه ‌ اين ‌ طناب ‌ ها به طور مجزا از داخل ‌ سوراخ ‌ هاي ‌ آن ‌ عبور كرده ‌ و مانع ‌ پيچيده ‌ شدن ‌ و روي ‌ هم ‌ افتادن ‌ آن ‌ بشود.

ضمناً اين ‌ طناب ‌ ها بايد به ‌ ترتيبي ‌ علامت ‌ گذاري ‌ شود كه ‌ به ‌ طور واضح ‌ جهت ‌ حركت ‌ بار را در اثر كشيدن ‌ هر يك ‌ از طناب ‌ هاي ‌ مزبور مشخص ‌ نمايد.

ماده ‌ 13 : دسته ‌ هاي ‌ اهرم ‌ طناب ‌ هاي ‌ فرمان ‌ براي ‌ بالابرهاي ‌ الكتريكي ‌ و بادي ‌ كه ‌ از پايين ‌ هدايت ‌ مي ‌ شود بايد به ‌ شكلي ‌ ساخته ‌ شده ‌ باشد كه ‌ به ‌ طور مشخص ‌ از هم ‌ متمايز گردند. به ‌ طوري ‌ كه ‌ كارگر مربوطه ‌ به ‌ آساني ‌ تشخيص ‌ دهد كدام ‌ اهرم ‌ براي ‌ بالابردن ‌ و كداميك ‌ براي ‌ پايين ‌ آوردن ‌ بار است ‌ .

ماده ‌ 14 : در كارگاه ‌ هاي ‌ مختلف ‌ يك ‌ مؤسسه ‌ صنعتي ‌ كليه ‌ دسته ‌ هاي ‌ اهرم ‌ طناب ‌ هاي ‌ فرمان ‌ جرثقيل ‌ هايي ‌ كه ‌ از پايين ‌ هدايت ‌ مي ‌ شود بايد داراي ‌ يك ‌ شكل ‌ بوده ‌ و ترتيب ‌ قرار گرفتن ‌ آنها از نظر جهت ‌ حركت ‌ بار يكنواخت ‌ باشد.

بازرسي ‌

ماده ‌ 15 : قبل ‌ از به كار انداختن ‌ بالابر نو بايد تمام ‌ قسمت ‌ هاي ‌ آن ‌ توسط ‌ شخص ‌ صلاحيت دار بازرسي ‌ و آزمايش ‌ شود.

فصل ‌ دوم ‌ - كليات ‌

آيين ‌ نامه ‌ حفاظتي ‌ وسايل ‌ حمل ‌ و نقل ‌ و جابجاكردن ‌ مواد و اشياء در كارگاه ‌ ها

ماده ‌ 16 : قطعات ‌ ياتاقان ‌ هاي ‌ ضربه ‌ خور دستگاه ‌ هاي ‌ بالابر و همچنين ‌ قطعات ‌ ياتاقان ‌ هاي ‌ مربوط ‌ به ‌ چرخ ‌ هايي ‌ كه ‌ روي ‌ ريل ‌ حركت ‌ مي ‌ كند (در صورت ‌ وجود) بايد :

الف ‌ - همه ‌ روزه ‌ قبل ‌ از استفاده ‌ از دستگاه ‌ بالابر به ‌ منظور پي ‌ بردن ‌ به ‌ قسمت ‌ هاي ‌ شل ‌ شده ‌ و خورده ‌ شده، ‌ توسط ‌ كارگر مربوطه ‌ دقيقاً بازديد شود.

ب- هر هفته ‌ يك بار به ‌ وسيله ‌ يك ‌ نفر متخصص ‌ تمام ‌ قسمت ‌ هاي ‌ آن ‌ دقيقاً و كاملاً بازديد شود.

ج ‌ - حداقل ‌ هر 12 ماه ‌ يك بار به ‌ وسيله ‌ يك ‌ نفر متخصص ‌ مسؤول ‌ تمام ‌ قسمت ‌ هاي ‌ آن ‌ دقيقاً و كاملاً بازرسي ‌ شود.

د - پس ‌ از هر تعمير يا تغيير كلي ‌ تمام ‌ قسمت ‌ هاي ‌ دستگاه ‌ بالابر توسط ‌ يك ‌ نفر متخصص ‌ مسئول ‌ آزمايش ‌ شود.

ماده ‌ 17 : كابل ‌ ها، زنجيرها، تسمه ‌ ها، طناب ‌ ها، قلاب ‌ ها و به طور كلي ‌ لوازمي ‌ كه ‌ جهت ‌ بلند ‎ كردن ‌ بار مورد استفاده ‌ قرار مي ‌ گيرد همه ‌ روزه ‌ بايد به ‌ وسيله ‌ كارگران ‌ علامت ‌ دهنده ‌ و يا اشخاص ‌ ديگري ‌ كه ‌ به ‌ عنوان ‌ كمك ‌ به ‌ كارگر بالابر از روي ‌ زمين ‌ دستور مي ‌ دهند مورد بازديد قرار گيرد.

ماده ‌ 18 : كابل ‌ ها، زنجيرها، تسمه ‌ ها، طناب ‌ ها، قلاب ‌ ها، شيارها، ترمزها و لوازم ‌ خودكار الكتريكي ‌ بايد حداقل ‌ هر سه ‌ ماه ‌ يك ‌ بار توسط ‌ متخصص ‌ مسؤول ‌ كاملاً و دقيقاً مورد بازرسي ‌ قرار گيرد.

ماده ‌ 19 : پس ‌ از هر بازرسي ‌ و آزمايش ‌ (موضوع ‌ بند ج ‌ و بند د ماده ‌ 16 و ماده ‌ 18) مقام ‌ يا متخصص ‌ مسؤول ‌ بايد گواهي ‌ نامه ‌ اجازه ‌ كار صادر نمايد. اين ‌ گواهي ‌ نامه ‌ بايد هميشه ‌ به ‌ وسيله ‌ مؤسسه ‌ مربوطه بايگاني ‌ و نگهداري ‌ شود و در هنگام ‌ لزوم ‌ ارائه ‌ گردد.

علامت ‌ دادن ‌

ماده ‌ 20 : هدايت ‌ در بالا بردن ‌ ، پايين ‌ آوردن ‌ و حمل ‌ ونقل ‌ بار توسط ‌ دستگاه ‌ هاي ‌ بالابر بايد به ‌ وسيله ‌ علايم ‌ مشخصه ‌ يكنواخت ‌ و قابل ‌ فهم ‌ كه ‌ توسط ‌ مقام ‌ صلاحيتدار تعيين ‌ شده ‌ است ‌ به عمل ‌ آيد به ‌ طوري ‌ كه ‌ هر حركت ‌ داراي ‌ يك ‌ علامت ‌ مجزا بوده ‌ و بهتر است ‌ كه ‌ اين ‌ علايم ‌ به ‌ وسيله ‌ بازو يا دست ‌ داده ‌ شود.

ماده ‌ 21 : در مواردي ‌ كه ‌ بيش ‌ از يك ‌ نفر كمك ‌ براي ‌ بالا بردن ‌ بار وجود داشته ‌ باشد بايد علايم ‌ فقط ‌ به ‌ وسيله ‌ يكي ‌ از آنها (زنجيربان ‌ ، قلاب ‌ زن ‌ ، طناب ‌ بند و غيره ‌ ) كه ‌ هميشه ‌ در ميدان ‌ ديد راننده ‌ بالابر قرار دارد داده ‌ شود. در هر حال ‌ راننده ‌ بالابر بايستي ‌ از علامت ‌ توقفي ‌ كه ‌ توسط ‌ هر يك ‌ از افراد كمكي ‌ فوق ‌ الذكر داده ‌ مي ‌ شود اطاعت ‌ نمايد.

نقل ‌ و انتقال ‌ بار

ماده ‌ 22: بار بايد عموماً به طور عمودي ‌ بالا و پايين ‌ آورده ‌ شود به ‌ طوري ‌ كه ‌ در حال ‌ بلندكردن ‌ نوسان ‌ نداشته ‌ باشد.

فصل ‌ دوم ‌ - كليات ‌

آيين ‌ نامه ‌ حفاظتي ‌ وسايل ‌ حمل ‌ و نقل ‌ و جابجاكردن ‌ مواد و اشياء در كارگاه ‌ ها

ماده ‌ 23: در مواردي ‌ كه ‌ لازم ‌ است ‌ بار به طور مايل ‌ بلند شود بايد:

الف ‌ - احتياطات ‌ لازم ‌ بعمل ‌ آيد كه ‌ كارگران ‌ مربوطه ‌ در معرض ‌ خطر قرار نگيرند.

ب ‌ - عمل ‌ بلند كردن ‌ چنين ‌ نوع ‌ باري ‌ بايد در حضور شخص ‌ مسؤول ‌ انجام ‌ پذيرد.

ماده ‌ 24: قبل ‌ از علامت ‌ دادن ‌ براي ‌ بالا بردن ‌ بار علامت ‌ دهندگان ‌ بايد مطمئن ‌ باشند كه ‌ :

الف ‌ - تمام ‌ طناب ‌ ها، كابل ‌ ها، تسمه ‌ ها، زنجيرها، چنگك ‌ ها و ساير وسايل ‌ اتصال ‌ دهنده ‌ به طور صحيح ‌ بار را در برداشته ‌ و محكم ‌ به ‌ يكديگر و به ‌ قلاب ‌ وصل ‌ شده ‌ باشند.

ب- بار مورد نظر بايد كاملاً ميزان ‌ و متعادل ‌ بوده ‌ و مانعي ‌ در سر راه ‌ آن ‌ قرار نگرفته ‌ باشد به ‌ طوري ‌ كه ‌ در اثر تصادم ‌ با آن ‎ سبب ‌ جابجا شدن ‌ و يا احياناً خراب ‎ شدن ‌ بار و يا مانع ‎ مزبور نگردد.

ج ‌ - ساير كارگران ‌ در اثر بالا بردن ‌ بار در معرض ‌ خطر و تصادم ‌ قرار نگيرند.

ماده ‌ 25: هرگاه ‌ به ‌ عللي ‌ بلند كردن ‌ بار درست ‌ انجام ‌ نگيرد كارگر علامت ‌ دهنده ‌ بايد فوراً دستور نگهداشتن ‌ بار و علامت ‌ پايين ‌ آوردن ‌ بار را براي ‌ تنظيم ‌ مجدد بدهد.

ماده ‌ 26: هنگام ‌ تغيير مكان ‌ افقي ‌ يا پايين ‌ آوردن ‌ بار علامت ‌ دهندگان ‌ بايستي ‌ حركت ‌ را طوري ‌ هدايت ‌ كنند كه ‌ بار با اشياء ديگري ‌ تصادم ‌ نكند.

ماده ‌ 27: رانندگان ‌ دستگاه ‌ هاي ‌ بالابر بايد توجه ‌ داشته ‌ باشند حتي ‌ الامكان ‌ از حمل ‌ بار از بالاي ‌ سر اشخاص ‌ اجتناب ‌ نمايند.

ماده ‌ 28: هنگام ‌ حمل ‌ بارهاي ‌ خطرناك ‌ مانند مواد مذاب ‌ و بارهايي ‌ كه ‌ به ‌ وسيله ‌ جرثقيل ‌ مغناطيسي ‌ حمل ‌ مي ‌ شود بايد علايم ‌ مخصوص ‌ داده ‌ شود كه ‌ كارگران ‌ خود را به ‌ محل ‌ امن ‌ برسانند و تا رسيدن ‌ كارگران ‌ به ‌ محل ‌ امن ‌ بايد حركت ‌ بالابر متوقف ‌ شود.

ماده ‌ 29: هنگامي ‌ كه ‌ بالابرها در حال ‌ تعمير يا داراي ‌ بار باشند نبايد بالاي ‌ مسير ماشين ‌ هاي ‌ متحرك ‌ قرار گيرند.

ماده ‌ 30: كارگر علامت ‌ دهنده ‌ قبل ‌ از باز كردن ‌ اتصالي ‌ هاي ‌ بار بايستي ‌ اطمينان ‌ حاصل ‌ كند كه ‌ كارگري ‌ در اطراف ‌ بار و در معرض ‌ خطر نيست ‌ .

ماده ‌ 31: هنگامي ‌ كه ‌ بالابر بدون ‌ بار كار مي ‌ كند بايد:

الف ‌ - كارگران ‌ علامت ‌ دهنده ‌ و كارگران ‌ طناب ‌ بند قبل ‌ از دستور حركت ‌ ، زنجير و يا كابل ‌ را به ‌ قلاب ‌ مربوطه ‌ به ‌ نحو مطمئن ‌ محكم ‌ نمايند.

ب ‌ - رانندگان ‌ بالابر قلاب ‌ بالابر را قبلاً به ‌ ارتفاع ‌ مناسبي ‌ برسانند به ‌ طوري ‌ كه ‌ فاصله ‌ كافي ‌ بين ‌ قلاب ‌ و اشخاص ‌ يا اشياء وجود داشته ‌ باشد.

ماده ‌ 32: رانندگان ‌ بالابر نبايد دستگاه ‌ را هنگام ‌ داشتن ‌ بار ترك ‌ كنند.

فصل ‌ دوم ‌ - كليات ‌

آيين ‌ نامه ‌ حفاظتي ‌ وسايل ‌ حمل ‌ و نقل ‌ و جابجاكردن ‌ مواد و اشياء در كارگاه ‌ ها

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طراحی معماری2 پاورپوینت متالورژی پودر کار افرین در وررزش دانلود پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا پاورپوینت در مورد آموزش پیاده کردن نقشه