👈 فروشگاه فایل 👉

تاثير تحريم‏ هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثير تحريم‏ هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

مقدمه‏اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا

از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران در فوريه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ايران و امريكا شكل گرفته است. اين جدال‏ها بر رويكردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ايران و امريكا به گونه‏اى نمايان گرديده كه مبتنى بر رنجش عميق سياسى‏آنان مى‏باشد. چنين روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنيت ملى جمهورى‏اسلامى ايران تاثيرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سياسى يكى از اصلى‏ترين مؤلفه‏هاى كاهنده امنيت ملى محسوب‏مى‏گردند. اين امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهديدات‏ساختارى و كاركردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنيتى در ادراك رهبران و مقامات‏عاليه آنان تقويت مى‏شود; زيرا آنان براى مقابله با تهديدات، نيازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينه‏هاى فراگيرى براى كشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ايران و امريكا نيز با هزينه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزيت‏هاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

مفهوم زندگی اجتماعی انسان ها مديريت در سازمانهاي مجازي دانلود پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین 1 علوم دوم دبستان پاورپوینت در مورد شناخت سوختگيهافصل هشتم پاورپوینت پایگاه های انتشاراتی