👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق هندسه كاواليري

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق هندسه كاواليري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏هندسه كاواليري

‏بوتاون تورا کاوالیری (۱۵۶۴-۱۶۴۲) اهل میلان، از همان سال های نخستین به ریاضیات علاقه مند بود،و به ظاهر زیر تاثیر گالیله، روش « غیر قابل تقسیم ها» را در هندسه بوجود آورد که در اثر بزرگ او در سال ۱۶۳۵، ‏با‏ عنوان «هندسه، با طرح تازه ای بر اساس غیر قابل تقسیم های پیوسته»، به شهرت رسید.

‏غیر قابل تقسیم ها، از نظر کاوالیری، وترهای موازی در درون شکل روی صفحه، و صفحه های موازی در درون جسم بود. او برای مقایسه ی شکل های روی صفحه و جسم های فضایی، مفهوم «مجموع همه ی غیر قابل تقسیم ها» را آورد که تماس سطح و فضای جسم را پر می کردند.

‏برای کاوالیری، نسبت این مجموع ها، همان نسبت مساحت ها و حجم ها بود. او ‏شکل ‏های روی صفحه را، بین دو خط راست موازی در نظر گرفت.

‏اصل کاوالیری درباره مساحت

‏اگر فرض کنیم قاعده های دو شکل بر روی یک خط قرار گرفته باشند. اگر هر خطی موازی قاعده های دو شکل در آنها قطعه هایی با طول های مساوی ایجاد کند، مساحت های آن دو شکل برابر است.

‏با توجه به شکل دو شکل بر روی افق قرار گرفته اند. اگرهر خطی به موازات قاعده مانند d‏ رسم کنیم و داشته باشیم: AB=CD‏، MN=PE‏ ، آنگاه دو شکل هم مساحت هستند.

‏اصل کاوالیری در باره حجم ها

‏دو شکل فضایی و صفحه ای که قاعده های دو شکل در آن قرار گرفته باشد را نظر بگیرید. اگر هر صفحه ای موازی با این صفحه که یکی از این دو شکل را قطع می کند، دیگری را نیز قطع می کند و سطح مقطع های حاصل دارای مساحت های برابر باشند، آنگاه این دو شکل فضایی حجم یکسان دارند.

‏خود کاوالیری در این زمینه می نویسد: «دو جسمی که قاعده ی آنهای بر یک صفحه و ‏ارتفاعشان ‏برابر باشد، به شرطی هم ارزند یعنی ‏حجم های برابر دارند که مقطع های آنهابا صفحه های موازی با قاعده باشد.»

‏این نظام کار، به نام «نظام کاوالیری» معروف است.

‏کاوالیری بر پایه ی این نظام، قضیه های زیادی را اثبات می کند. برای نمونه، ثابت کرد نسبت مساحت های دو مثلث متشابه برابر است با نسبت مجذور ضلع های متناظر آن ها.

‏ابهامی که در مفهوم «مجموع غیر قابل تقسیم ها» وجود دارد، موجب اعتراض و انتقاد سخت بعضی از هم عصران کاوالیری شد. به همین خاطر کاوالیری کتاب دیگری با نام «شش طرح هندسی» را نوشت که در آن، تلاش کرد مفهوم هایی را که بکار می برد، دقیق تر کند، با وجود این، خود کاوالیری تا پایان زندگی نسبت به کافی بودن استدلالهای خود در تردید باقی بود، گرچه به درستی آن ها اعتقاد داشت.

‏طرح کاوا‏لیری در هندسه و آموزش او درباره‏ غیر قابل تقسیم ها، تنها برای درک بهتر هندسه ی مقدماتی سودمند نبود. این آموزش، یعنی جمع کردن غیر قابل تقسیم ها، پیش در آمدی برای انتگرال گیری بود. کاوالیری نماد انتگرال را بکار نمی برد، ولی در واقع از انتگرال گیری استفاده می کرد‏…

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره مديريت شهري در جهان پاورپوینت آمار و مدلسازی فصل 2 (جامعه) دانلود پاورپوینت زیارت فارسی دوم دبستان پاورپوینت در مورد کله سیستیت پاورپوینت آشنايي و معرفي تصاوير پزشكي ديجيتالي