👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه هويت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه هويت

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هويت

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 33

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

ماهيت و مفهوم هويت

مفهوم هويت (خود) با كلمات دقيق قابل تعريف نيست و تا حدي مبهم مي‌باشد. هويت شامل تداوم و ثباتي است كه مشخص كنندة افراد است، عليرغم تغييراتي كه در زمان پيدا مي‌كنند و نقش هايي كه در هر مرحله از زندگي به عهده مي‌گيرند. در جريان رشد، فرد مراحلي را پشت سر گذاشته كه جدا از هم نبوده‌اند. در هر مرحله داراي هويتي بوده و بين هويت هاي مراحل مختلف ارتباطي وجود داشته است. اما اين هويت‌ها هميشه از نوع آزمايشي بوده‌اند زيرا هر يك در مرحله شدن بودند ولي حالا زمان بودن رسيده است (اریکسون، 1987).

مفهوم هويت كه اريكسون عنوان مي‌نمايد تاكيد بر اين مساله دارد كه مراحل رشد هر يك به طور مجزا در درون خود پايان نمي‌يابد، بلكه به هم پيوسته و وابسته بوده، مراحلي در جهت رشد فرد به عنوان فردي كامل و خودكفا مي‌باشد كه در زندگي لياقت ايفاي نقش يك بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كند، به اصطلاح جابيفتد. تكامل فقط از طريق گذشتن بدون بحران از مراحل پي‌درپي رشد رواني ـ جنسي حاصل نمي‌شود، بلكه بستگي به سازمان‌دهي مجدد و مداوم در طي جريان رشد دارد و آنگاه در دوره نوجواني، نوبت به تكامل مجددي مي‌رسد كه انتقال از وابستگي كودكي را به مسووليت بزرگسالي ميسر مي‌نمايد. در اين مورد نه فقط سازمان‌دهي داخلي موردنظر است، بلكه اين موضوع حائز اهميت است كه چگونه اين سازمان به فرد اجازه مي‌دهد كه در اجتماع و نظامهاي داخلي آن در نقشهاي اجتماعي مورد انتظار، به عنوان بزرگسال، عملكرد صحيحي داشته باشد (اریکسون، 1963).

جيمز[1] هويت شخصي را مفهومي مي‌داند كه فرد از خود به عنوان يك شخص دارد و اين مفهوم ناشي از تجربه تداوم و تمايز است؛ يعني خود در طي زمان يكسان باقي مي‌ماند و در عين حال از ديگران متمايز است (محسني، 1375).

در فرهنگ عميد، هويت چنين تعريف شده است: هويت يعني حقيقت شيء يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد. هويت در لغت به معناي شخصيت ذات، هستي و وجود و منسب به «هو» مي‌باشد ـ هويت يعني توازن ميان خود و ديگران برقرار كردن(عمید، بی تا، ص 473).

امروزه تعداد زيادي از نوجوانان به افسردگي مبتلا مي‌باشند. احساسات افسردگي شامل احساسات متعددي مي‌باشد. در افسردگي شديد كه شكلي از اختلالات خلقي مي‌باشد، فرد نسبت به آينده عميقا دلسرد مي‌شود، نسبت به زندگي نارضايتي پيدا مي‌كند و از ديگران دوري و اجتناب مي‌كند. ممكن است انرژي خود را براي انجام بعضي از كارها از دست بدهد و نتواند به كارهاي روزمره زندگي بپردازد. و يا شايد انتظار مرگ داشته باشد و اگر دانش‌آموز باشد ممكن است موفقيت تحصيليش متوقف شده و نتواند به اهداف آموزشي و تحصيلي خود برسد، نمرات نااميد كننده و پايين دريافت كند. همچنين افسردگي باعث مي‌شود كه فرد احساس تنهايي و بي كسي كرده و از افراد ديگر كناره گيري كند و ارتباطات اجتماعي و خانوادگي ضعيفي داشته باشد. اين احساسات منفي و ارتباطات ضعيف فرد افسرده را به سوي بي هدفي، بي معنايي، و نااميدي سوق مي‌دهد (مي‌يرز[2]، 1988).

پلکینین و کوکو[3]( به نقل از برزونسکی 2003) دریافتند که وضعیت های هویتی، ثابت و غیرقابل تغییر نیستند. شاید بتوان تفاوت یافته های پژوهش حاضر با بررسی های دیگر را به دلیل تفاوت های فرهنگی دانست. بسیاری از پژوهشگران بر تاثیر عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی در میزان فراوانی قرار گرفتن نوجوان در وضعیت های هویتی مختلف تاکید نموده اند. برای مثال این بررسی ها همچنین، نشان می دهد که بین وضعیت های هویت ایدئولوژیکی دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود دارد. دختران بیشتر در وضعیت هویت ایدئولوژیکی و میان فردی مهلت مجاز قرار دارند. در حالی که پسران از نظر هویت های ایدئولوزیکی و میان فردی بیشتر در وضعیت های نامتمایز و مهلت مجاز بودند (برزونسکی، 2003).

شكل‌گيري هويت

شكل‌گيري هويت در طي يك توالي از مراحل رشدي روي مي‌دهد. در صورت وجود يك محيط مساعد، شكل‌گيري هويت يك حادثه به طور طبيعي رخ دهنده در رشد شخصيت انسان است (مارسيا، 1987، ص 164). اين فرايند عموما در طول نوجواني رخ مي‌دهد و از فرايندهاي درون‌فكني[4] و همانندسازي[5] متمايز است. بااين‌حال اين فرايندهاي مربوط به كودكي نقش مهمي در شكل‌گيري هويت دارند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بازارسازهای اینترنتی پاورپوینت تغيير شكل فروش توسط شركت Accenture Accenture sales transformation پاورپوینت در مورد مبحث روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده (تحقیق داش آموزی) پاورپوینت درباره درس 9 جغرافیا،(سکونتگاه های شهری وروستایی)پایۀ دهم،دورۀ دوم متوسطه،کلیۀ رشته ها پاورپوینت کارگاه یکروزه آرگونومی