👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق چگونه تحقيق كنيم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق چگونه تحقيق كنيم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏28

‏ چگونه تحقيق كنيم

‏61

‏چگونه آغاز كنيم

‏فصل دوم

‏چگونه آغاز كنيم

‏مقدمه

‏هدف اين فصل كمك به شما به منظور گذار از مرحلة تصميم‏‌‏گيري براي انجام يك كار تحقيقي به مرحلة اجراي يك كار تحقيقي خوب است. محتواي فصل نگاهي به شش مسئلة اصلي در ارتباط با فرايند تحقيق دارد:

‏انتخاب موضوع.‏ اولين مشغلة ذهني براي شما اين است كه دربارة چه مي‏‌‏خواهيد تحقيق كنيد.

‏اگر نتوانيد موضوعي براي تحقيق پيدا كنيد، چه كار بايد بكنيد؟ ‏برخي اشارات و سرنخهايي را در اين مورد به شما ارائه خواهيم كرد.

‏تمركز كردن.‏ چگونه از يك ايدة اوليه به سمت يك موضوع مشخص و عملي در ارتباط با همان ايده برسيد.

‏يافتن و انتخاب استاد راهنما.‏ چگونه مهمترين انتخاب را در ارتباط با تحقيق انجام بدهيد.

‏تحقيق فردي و گروهي.‏ عوامل متفاوتي كه بايد در انجام تحقيق گروهي مورد توجه قرار گيرد.

‏تهيه دفتر يادداشت روزانه.‏ خودتان را آماده كنيد تا از اين پس احساسات، تجارب، تصميمات و ايده‏‌‏هاي خود را در زمينه‏‌‏هاي مربوط به موضوع تحقيق (حتي اگر جزئي باشند) در يك دفتر يادداشت كنيد.

‏يادآوري:‏ از همان دقيقه‏‌‏اي كه شما تصميم به انجام تحقيق گرفتيد، كار تحقيق آغاز شده است. بنابراين، با خواندن اين مطالب شما كار را آغاز كرده‏‌‏ايد.

‏انتخاب موضوع

‏خودخواه بودن چيزي است كه تعداد كمي از بزرگسالان مي‏‌‏توانند با سعة صدر وجود ‏آن را در خود بپذيرند. با اين همه، اين موضوع براي سلامت فكري محققان سخت‏‌‏كوش‏ از اهميت زيادي برخوردار است. در آغاز پروژة تحقيق خود بايد متوجه باشيد كه تعهد مهم و بزرگي را مي‏‌‏پذيريد. اين تعهد احتمالاً به وظايف و مسئوليتهاي قبلي شما اضافه مي‏‌‏شود. بنابراين، بخشي از اوقات خود را بايد به آن اختصاص دهيد. پس بينديشيد كه منافع شما در چيست؟ ارتقاي شغلي در آينده، سوابق كاري و تحصيلي و تأثيري كه اين تجربه در كار شما خواهد داشت و ... آنگاه با اعتماد به نفس كامل قدم در پيش بگذاريد (ادواردز و تالبوت 1994 : 5 ـ 4).

‏28

‏ چگونه تحقيق كنيم

‏61

‏چگونه آغاز كنيم

‏انتخاب موضوع تحقيق شايد مهمترين تصميمي است كه در جريان تحقيق مي‏‌‏گيرد. در اين بخش ما 12 نكتة مهم را مورد بحث قرار مي‏‌‏دهيم كه در اين تصميم‏‌‏گيري بايد همواره به خاطر داشته باشيد (نگاه كنيد به خانه 9).

‏خانة 9 : دوازده موضوع مهم براي به خاطر سپردن پس از انتخاب موضوع تحقيق

‏1. انتخابهايي كه داريد

‏2. انگيزة شما

‏3. قواعد و انتظارات

‏4. موضوع و رشتة مورد مطالعة شما

‏5. نمونه‏‌‏هاي قبلي پروژه‏‌‏هاي تحقيقي

‏6. گسترة موضوع تحقيق و اندازة عنوان

‏7. ميزان وقتي كه داريد

‏8. هزينه‏‌‏هاي تحقيق

‏9. منابعي كه در دسترس شما قرار دارد

‏10. نياز شما به پشتيباني و حمايت

‏11. مسائل دسترسي به امكانات

‏12. روشهاي تحقيق

‏چند انتخاب پيش روي شماست؟

‏البته ممكن است در كاري كه مي‏‌‏خواهيد انجام دهيد انتخاب زيادي نداشته باشيد. زمينة عمومي تحقيق شما و جزئيات خاصي كه بايد مورد توجه قرار گيرند از مواردي هستند كه ممكن است از سوي كارفرما يا استاد درس تعيين شوند. اما حتي در اين قبيل موارد هم نكاتي وجود دارد كه شما مي‏‌‏توانيد با اعمال آنها موضوع را براي خود جالب و برانگيزنده سازيد. براي مثال، اگر شما مجبور به انجام تحقيقي هستيد كه به طور خاص برايتان جالب نيست، مي‏‌‏توانيد با افزودن بخش جديد به آن يا متمركز شدن در بخش خاصي از موضوع، يا با نگاه از زاويه‏‌‏اي كه مورد علاقة شما باشد، آن را براي خودتان جالب كنيد.

‏دانشجويان مأمور به تحصيل از سوي يك مؤسسه (دولتي يا خصوصي) به طور معمول بايد گزارش پيشرفت خود را مرتباً به مؤسسة مربوط ارائه كنند. حتي از آنها انتظار مي‏‌‏رود كه نتايج تحقيق منتهي به حل مشكل يا بهبود كار مؤسسه شود.

‏در اين قبيل موارد، پژوهشگر بايد مراقب انتظارات گوناگون مؤسسة تأمين كنندة هزينه و مؤسسة محل تحصيل خود باشد و برنامه تحقيقي خود را با آنها هماهنگ كند.

‏راهنمايي بيشتر در اين مورد در فصل هشتم بخش ‏«‏براي كه مي‏‌‏نويسيم‏»‏ داده شده است. همچنين نگاه كنيد به تمرين شماره 4 در فصل اول.

‏59

‏ چگونه تحقيق كنيم

‏29

‏چگونه آغاز كنيم

‏انگيزة شما

‏در اين مورد حتماً قبلاً بخش ‏«‏چرا تحقيق؟‏»‏ را در فصل اول به دقت خوانده‏‌‏ايد.

‏اگر در مورد داشتن انگيزة لازم براي انجام پروژة تحقيق خود ترديد داريد از خودتان بپرسيد:

‏آيا اين كار مرا صبح زود يك روز باراني از رختخواب بيرون خواهد كشيد؟ يا اگر شما اصولاً فرد سحرخيزي هستيد بپرسيد: آيا حاضرم عصر روز جمعه روي اين پروژه كار كنم؟

‏اگر پاسخ شما منفي است، بدانيد كه در انجام اين كار با مشكل روبرو خواهيد شد. لذا بهتر است موضوع تحقيق خود را عوض كنيد يا تغييراتي در آن بدهيد تا علاقه و اشتياق شما را زياد و انگيزة‏‌‏تان را قوي كند.

‏قواعد و انتظارات‏

‏همان‏‌‏طور كه در فصل اول اشاره كرديم، دانستن تمام قواعد مكتوب و انتظارات نانوشته‏‌‏اي كه درخصوص تحقيق شما صدق مي‏‌‏كند، از اهميت بالايي برخوردار است. اگر تحقيق براي دريافت يك درجة دانشگاهي است، بايد كليه قوانين و آيين‏‌‏نامه‏‌‏هاي مربوط را مطالعه كنيد و آنچه برايتان مبهم است بپرسيد و آنها را به كار ببريد. زيرا اگر شما پايان‏‌‏نامة خود را كوتاهتر يا طولانيتر و با نگارش و تنظيماتي غير از آنچه مقررات دانشگاه مي‏‌‏گويد تهيه كنيد، دچار مشكل خواهيد شد.

‏راهنماييهاي بيشتر در اين مورد در فصلهاي 8 و 9 داده شده است.

‏علاوه بر آنچه در كتابچه‏‌‌‏هاي راهنماي دانشجويان و آ‏‌‏يين‏‌‏نامه‏‌‏ها به صورت مكتوب آمده‏‌‏اند، برخي انتظارات و قواعد نانوشته هم وجود دارند كه رعايت آنها هم الزامي است. آنها را مي‏‌‏توانيد با پرسشهاي مداوم از استاد راهنما، مدير تحقيقات، همكاران و يا همكلاسان خود به دست آوريد.

‏اگر تحقيق شما براي دريافت درجه دانشگاهي نيست و شما آن را براي كسي، مؤسسه‏‌‏اي يا حتي براي خودتان انجام مي‏‌‏دهيد، باز هم بايد متوجه قوانين، مقررات، معيارهاي علمي و ... نوشته يا نانوشته باشيد و آنها را رعايت كنيد. تأمين‏‌‏كنندگان هزينه‏‌‏هاي تحقيق معمولاً اهداف و ويژگيهاي كاملاً روشني را تعيين و اعلام مي‏‌‏كنند. آنها ممكن است مسائل را خيلي هم روشن بيان نكنند، اما انتظاراتي خواهند داشت كه، چنانچه بخواهيد طرح به نتيجه برسد، بايد آنها را برآورده سازيد. اگر بخواهيد نتايج تحقيق خود را چاپ كنيد، مؤسسة انتشاراتي نيز اعمال مقررات و انتظارات خود را خواستار خواهد شد.

‏موضوع تحقيق يا رشتة تحصيلي شما

‏خيلي از مقررات و انتظارات نانوشتة مربوط به تحقيق شما بايد بر موضوع يا حوزة مورد تحقيق منطبق شوند. هر علمي روشها و سنتهاي تحقيقي خاص خود را دارد و نوشتن گزارش نهايي تحقيق در هر يك از آنها متفاوت است. در اين مورد قطعاً سنتهاي پايداري وجود دارد كه از سوي ‏«‏متفكران عمدة‏»‏ هر رشته به كار مي

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره فلسفه علم و معرفت شناسی اسلامی علم ديني پاورپوینت در زمینه مهارتهای زندگی پاورپوینت کاربرد نظریه فازی مبانی نظری ذهن آگاهي دانلود پاورپوینت پروتکل های کنترل تماس های شبکه