👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد انواع برج های خنک کننده

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد انواع برج های خنک کننده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 

‏2

‏انواع برج ها‏ی‏ خنک کننده Natural draft – Bottle Type – Counter Flow – Cro‏ ‏ ‏از‏ پكينگ ها به عنوان سطح انتقال حرارت در برج خنك كننده استفاده مي گردد.

‏ هدف از طراحي پک‏ی‏نگ‏ ها‏ی‏ ورقه ا‏ی‏ شركت صنايع پايدار به حداكثر رسانيدن عملكرد دمايي برج خنك كننده مي باشد. پكينگ ها ي ورقه اي از بهتر‏ی‏ن‏ نوع ورقه ها‏ی‏ PVC‏ بوده و با استفاده از افزودن‏ی‏ ها‏ی‏ خاص، از نظر مشخصات ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏،‏ ضربه پذ‏ی‏ر‏ی‏،‏ استحکام کشش‏ی‏ ، مقاومت دما‏یی‏ و... منطبق با روشها‏ی‏ تست استانداردASTM‏ و استاندارد(CTI) Bulletin STD-‏136 مي باشد. افزون بر اين در برابر اشعه ما وراء بنفش و رشد باکتر‏ی‏،‏ ازجمله باکتر‏ی‏ لژ‏ی‏ونلا‏ (Legionella‏) که اغلب در منابع آب طب‏ی‏ع‏ی‏،آب‏ هاي راکد، چشمه هاي آب گرم و باتلاق ها وجود دارد، مقاوم مي ‏باشند‏. در برج هاي خنک کننده، هوا سازها، مرطوب سازها و... نيز امكان رشد اين باسيل هوازي وجود دارد. اين مشكل ب‏ی‏شتر‏ در برج ها‏ی‏ صنعت‏ی‏ که منبع تغذ‏ی‏ه‏ آنها آبها‏یی‏ آلوده به جلبک و باکتر‏ی‏ مي باشد، بروز مي كند. از طرف ديگر وجود آب گرم و منبعي از آهن در ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏ستم‏ ها، بر ميزان رشد و تکث‏ی‏ر‏ اين عوامل افزوده است. به واسطه فن دستگاه هاي مذكور باکتر‏یLegionella‏ به همراه گرد خاک معلق در هوا( که حت‏ی‏ از 5 م‏ی‏کرون‏ هم بزرگتر ن‏ی‏ستند‏) وارد مجار‏ی‏ تنفس‏ی‏ شده، در شش ها نفوذ و منجر به عفونت م‏ی‏ شود. امروزه با استفاده از پلاستيك در ساخت پكينگ هاي برج خنك كننده، اين بيماري قابل كنترل مي باشد.

‏مواج‏ بودن از جمله مزاياي ديگر اين ورقه ها است، كه با انتقال و تقسيم فشار به چين خوردگي هاي بعدي ميزان فشار بر روي سطح هر ورقه را كاهش مي دهد. دركاربرد هاي صنعتي با درجه رسوب گيري بالا از شيارهايي با عمق بيشتر استفاده مي گردد، زيرا باكمتر شدن عمق اين شيار ها، نياز به آب تميزتري جهت كاركرد برج مي باشد.

‏2

‏پک‏ی‏نگ‏ هاي اين شركت در طرح ها‏ی‏ متنوع با ش‏ی‏ارها‏ی‏ عرض‏ی‏ و عمود‏ی‏ بصورت لانه زنبور‏ی‏ و شانه تخم مرغ‏ی‏ با نسبت ها‏ی‏ متفاوت سطح به حجم و در ضخامت ها‏ی‏ مختلف با زاويه و ارتفاع شيار متفاوت كه هر كدام تأثيرات متفاوتي در عملكرد دمايي برج خنك كننده دارند،تول‏ی‏د‏ و عرضه م‏ی‏ گر‏دند‏.

‏شكل۱ - شيارهاي عرضي

‏شكل۲- شيارهاي عمودي

‏ هر دو حالت شيارهاي عرضي و عمودي( vertical and cross corrugated‏ )باعث بهبود در عملكرد دمايي و كاهش سرعت آبي كه به صورت لايه اي از فيلم يا غشاي نازكي بر روي پكينگ در آمده است مي شود. البته اين كاهش سرعت در پكينگ با زاويه غير عمود، سبب افزايش ميزان رسوب مي

‏3

‏گردد‏. نكته قابل توجه اين است كه ميزان كم رسوب، بر روي سطح پكينگ تأثير مهمي در عملكرد دمايي برج خنك كننده ندارد ولي در صورتيكه ميزان رسوب شديد بوده و مانع آرايش آب به صورت فيلم و مسدود نمودن جريان هوا گردد، به موجب آن، تأثير زيان آور بر روي عملكر دمايي برج خنك كننده مي گذارد.

‏در‏ بسياري از برج هاي خنك كننده از پكينگ هاي تلفيقي Mixed Media‏ جهت بهبود در عملكرد برج استفاده مي گردد. نتايجي كه در آزمايشات ارائه شده در مقاله شماره CTI TP‏95-13 آمده است به صورت زير مي باشد:

‏ارتباط‏ داده هاي انتقال حرارت و افت فشار در جريان آب و هوا براي تركيب بلوك با ارتفاع mm ‏۶۰۰و شيارهاي mm ‏۱۸و دو بلوك mm ‏۶۰۰با شيار mm ‏۱۳با فرمول هاي مقابل بيان مي شود.

kaY/L = ‏1.742 (L/G)-‏0.711L-‏0.258

👇محصولات تصادفی👇

فعالیت بدنی و کنترل وزن دانلود لایه های شیپ فایل کفه های دریاچه نمک پاورپوینت در مورد آنتـي بيوتيـك دانلود پاورپوینت ناتورالیسم و انواع آن وورد در مورد:نمونه سوالات علوم هشتم